Sunday, July 26, 2020

श्री गणेश चालीसा (Shri Ganesh Chalisa)

श्री गणेश चालीसादोहा
जय गणपति सदगुणसदन, कविवर बदन कृपाल।
विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल॥
चौपाई
जय जय जय गणपति गणराजू।
मंगल भरण करण शुभ काजू॥1॥
जय गजबदन सदन सुखदाता।
विश्व विनायक बुद्घि विधाता॥2॥
वक्र तुण्ड शुचि शुण्ड सुहावन।
तिलक त्रिपुण्ड भाल मन भावन॥3॥
राजत मणि मुक्तन उर माला।
स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला॥4॥
पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलं।
मोदक भोग सुगन्धित फूलं॥5॥
सुन्दर पीताम्बर तन साजित।
चरण पादुका मुनि मन राजित॥6॥
धनि शिवसुवन षडानन भ्राता।
गौरी ललन विश्व-विख्याता॥7॥
ऋद्घि-सिद्घि तव चंवर सुधारे।
मूषक वाहन सोहत द्घारे॥8॥
कहौ जन्म शुभ-कथा तुम्हारी।
अति शुचि पावन मंगलकारी॥9॥
एक समय गिरिराज कुमारी।
पुत्र हेतु तप कीन्हो भारी॥10॥
भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा।
तब पहुंच्यो तुम धरि द्घिज रुपा॥11॥
अतिथि जानि कै गौरि सुखारी।
बहुविधि सेवा करी तुम्हारी॥12॥
अति प्रसन्न है तुम वर दीन्हा।
मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा॥13॥
मिलहि पुत्र तुहि, बुद्धि विशाला।
बिना गर्भ धारण, यहि काला॥14॥
गणनायक, गुण ज्ञान निधाना।
पूजित प्रथम, रुप भगवाना॥15॥
अस कहि अन्तर्धान रुप है।
पलना पर बालक स्वरुप है॥16॥
बनि शिशु, रुदन जबहिं तुम ठाना।
लखि मुख सुख नहिं गौरि समाना॥17॥
सकल मगन, सुखमंगल गावहिं।
नभ ते सुरन, सुमन वर्षावहिं॥18॥
शम्भु, उमा, बहु दान लुटावहिं।
सुर मुनिजन, सुत देखन आवहिं॥19॥

लखि अति आनन्द मंगल साजा।
देखन भी आये शनि राजा॥20॥
निज अवगुण गुनि शनि मन माहीं।
बालक, देखन चाहत नाहीं॥21॥
गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो।
उत्सव मोर, न शनि तुहि भायो॥22॥
कहन लगे शनि, मन सकुचाई।
का करिहौ, शिशु मोहि दिखाई॥23॥
नहिं विश्वास, उमा उर भयऊ।
शनि सों बालक देखन कहाऊ॥24॥
पडतहिं, शनि दृग कोण प्रकाशा।
बोलक सिर उड़ि गयो अकाशा॥25॥
गिरिजा गिरीं विकल हुए धरणी।
सो दुख दशा गयो नहीं वरणी॥26॥
हाहाकार मच्यो कैलाशा।
शनि कीन्हो लखि सुत को नाशा॥27॥
तुरत गरुड़ चढ़ि विष्णु सिधायो।
काटि चक्र सो गज शिर लाये॥28॥
बालक के धड़ ऊपर धारयो।
प्राण, मंत्र पढ़ि शंकर डारयो॥29॥
नाम गणेश शम्भु तब कीन्हे।
प्रथम पूज्य बुद्घि निधि, वन दीन्हे॥30॥
बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा।
पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा॥31॥
चले षडानन, भरमि भुलाई।
रचे बैठ तुम बुद्घि उपाई॥32॥
धनि गणेश कहि शिव हिय हरषे।
नभ ते सुरन सुमन बहु बरसे॥33॥
चरण मातु-पितु के धर लीन्हें।
तिनके सात प्रदक्षिण कीन्हें॥34॥
तुम्हरी महिमा बुद्ध‍ि बड़ाई।
शेष सहसमुख सके न गाई॥35॥
मैं मतिहीन मलीन दुखारी।
करहुं कौन विधि विनय तुम्हारी॥36॥
भजत रामसुन्दर प्रभुदासा।
जग प्रयाग, ककरा, दुर्वासा॥37॥
अब प्रभु दया दीन पर कीजै।
अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजै॥38॥
श्री गणेश यह चालीसा।
पाठ करै कर ध्यान॥39॥
नित नव मंगल गृह बसै।
लहे जगत सन्मान॥40॥
दोहा
सम्वत अपन सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश।
पूरण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश॥


Shri Ganesh Chalisa (English)


ll DOHA ll
!! Jai ganapati sadgunsadan kavi var badan kripal,
Vighn haran mangal karan jai jai girijalala,  
Jai jai ganapati ganraju mangal bharan karan shubh kaju,  
Jai gajbadan sadan sukhadata vishva vinayak buddhi vidhata !!
!! Vakr tund shuchi shund suhavan tilak tripund bhaal mann bhavan,  
 Rajat manni muktan ur mala  svarn mukut shir nayan vishala,  
Pustak paani kuthar trishulmodak bhog sugandhit phul,  
Sundar pitambar tan sajitcharan paduka muni mann rajit !!
!! Dhani shiv suvan shadanan bhratagauri lalan vishva-vidhata,
Ridhi sidhi tav chavar sudharemushak vahan sohat dvare,  
Kaho janm shubh katha tumhariati shuchi pavan mangal kari,  
Ek samae giriraj kumariputar hetu tapp kino bhari !!
!! Bhayo yage jab purn anupataba pahuncho tum dhari dvij roopa,  
Atithi jani kai gauri sukharibahuvidhi seva kari tumhari,  
Ati prasann hai tum var dinamatu putrahit jo tapp kina,  
Milahi putar tuhi budhi vishalabinaa garbh dharan yahi kala !!
!! Gannayak, gunn gyan nidhanapujit pratham roop bhagvana,  
Ass kahi antadhyan roop haipalana par balak svroop hai,  
Bani shishu rudan jabhi tum thanalakhi mukh sukh nahin gauri samana,  
Sakal magan, sukh mangal gavahenabh te suran suman varshavahin !!
!! Shambhu uma, bahu daan lutavahesur munijan, sut dekhan avahe
Lakh ati anand mangal sajadekhan bhi aaye shani raja
Nijj avgun guni shani mann mahibalak, dekhan chahat nahi
Girija kachu mann bhed badhaoutsav mor na shani tuhe bhayo !!
!! Kahan lage shani, mann sakuchaikaa karihau, shishu mohi dikhai,  
Nahi vishvaas, uma ur bhaeushani so balak dekhan kahau,  
Padatahe, shani driga kon prakashabalak sir udi gayo akasha,  
Girija giri vikal hai dharaniso dukh dasha gayo nahi varani !!
!!  Hahakar macheo kailashashani kinho lakhi sut ko nasha,  
Turat garud chadhi Vishnu sidhaeokati chakar so gaj shir laye,  
Balak ke dhad upar dhareo, praanmantra pade shankar dareo,  
Naam ‘ganesh’ shambhu tab kinepratham pooja budhi nidhi, var dine !!
!!  Budhi pariksha jab shiv kinaprithvi kar pradakshina lene,  
Chale shadanan, bharam bhalairach baith tum budhi upai,  
Charan matu-pitu ke dhar lenetinke saat pradakshin kine !!
!!  Tumhari mahima budhi badai.shesh sahas mukh sake na gai,  
Mein mati hin malin dukharikarhu kaun vidhi vinye tumhari,  
Bajat ‘ramasundar’ prabhudasaJag prayag, kakra, durvasa,  
Ab prabhu daya deen par kijeapni bhagati shakti kuchu dije !!
ll DOHA ll
!!  Shri Ganesh yeh chalisa, path kare kar dhyan,  
Nit nav mangal greh base, lahe jagat sanman,  
Sambandh apne sehstradash, rishi panchami dinesh,  
Puran chalisa bhaeo, mangal murti ganesh !!

श्री दुर्गा चालीसा (Shri Durga Chalisa)

श्री दुर्गा चालीसा (Shri Durga Chalisa)


 नमो नमो दुर्गे सुख करनी।
नमो नमो दुर्गे दुःख हरनी॥


निरंकार है ज्योति तुम्हारी।
तिहूँ लोक फैली उजियारी॥

शशि ललाट मुख महाविशाला ।
नेत्र लाल भृकुटि विकराला ॥


रूप मातु को अधिक सुहावे ।
दरश करत जन अति सुख पावे ॥ ४ ॥


तुम संसार शक्ति लै कीना ।
पालन हेतु अन्न धन दीना ॥

अन्नपूर्णा हुई जग पाला ।
तुम ही आदि सुन्दरी बाला ॥

प्रलयकाल सब नाशन हारी ।
तुम गौरी शिवशंकर प्यारी ॥

शिव योगी तुम्हरे गुण गावें ।
ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावें ॥ ८ ॥

रूप सरस्वती को तुम धारा ।
दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा ॥

धरयो रूप नरसिंह को अम्बा ।
परगट भई फाड़कर खम्बा ॥

रक्षा करि प्रह्लाद बचायो ।
हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो ॥

लक्ष्मी रूप धरो जग माहीं ।
श्री नारायण अंग समाहीं ॥ १२ ॥

क्षीरसिन्धु में करत विलासा ।
दयासिन्धु दीजै मन आसा ॥

हिंगलाज में तुम्हीं भवानी ।
महिमा अमित न जात बखानी ॥

मातंगी अरु धूमावति माता ।
भुवनेश्वरी बगला सुख दाता ॥

श्री भैरव तारा जग तारिणी ।
छिन्न भाल भव दुःख निवारिणी ॥ १६ ॥

केहरि वाहन सोह भवानी ।
लांगुर वीर चलत अगवानी ॥

कर में खप्पर खड्ग विराजै ।
जाको देख काल डर भाजै ॥

सोहै अस्त्र और त्रिशूला ।
जाते उठत शत्रु हिय शूला ॥

नगरकोट में तुम्हीं विराजत ।
तिहुँलोक में डंका बाजत ॥ २० ॥

शुम्भ निशुम्भ दानव तुम मारे ।
रक्तबीज शंखन संहारे ॥

महिषासुर नृप अति अभिमानी ।
जेहि अघ भार मही अकुलानी ॥

रूप कराल कालिका धारा ।
सेन सहित तुम तिहि संहारा ॥

परी गाढ़ सन्तन पर जब जब ।
भई सहाय मातु तुम तब तब ॥ २४ ॥

अमरपुरी अरु बासव लोका ।
तब महिमा सब रहें अशोका ॥

ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी ।
तुम्हें सदा पूजें नरनारी ॥

प्रेम भक्ति से जो यश गावें ।
दुःख दारिद्र निकट नहिं आवें ॥

ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई ।
जन्ममरण ताकौ छुटि जाई ॥ २८ ॥

जोगी सुर मुनि कहत पुकारी ।
योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी ॥

शंकर आचारज तप कीनो ।
काम अरु क्रोध जीति सब लीनो ॥

निशिदिन ध्यान धरो शंकर को ।
काहु काल नहिं सुमिरो तुमको ॥

शक्ति रूप का मरम न पायो ।
शक्ति गई तब मन पछितायो ॥ ३२ ॥

शरणागत हुई कीर्ति बखानी ।
जय जय जय जगदम्ब भवानी ॥

भई प्रसन्न आदि जगदम्बा ।
दई शक्ति नहिं कीन विलम्बा ॥

मोको मातु कष्ट अति घेरो ।
तुम बिन कौन हरै दुःख मेरो ॥

आशा तृष्णा निपट सतावें ।
मोह मदादिक सब बिनशावें ॥ ३६ ॥

शत्रु नाश कीजै महारानी ।
सुमिरौं इकचित तुम्हें भवानी ॥

करो कृपा हे मातु दयाला ।
ऋद्धिसिद्धि दै करहु निहाला ॥

जब लगि जिऊँ दया फल पाऊँ ।
तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊँ ॥

श्री दुर्गा चालीसा जो कोई गावै ।
सब सुख भोग परमपद पावै ॥ ४० ॥

देवीदास शरण निज जानी ।
कहु कृपा जगदम्ब भवानी ॥


Shri Durga Chalisa

Namo namo Durge sukh karani,
Namo namo Ambe dukh harani.
Nirankar hai jyoti tumhari
Tihun lok pheli ujayari.
Shashi lalat mukh maha vishala,
Netra lal brikuti vikrala.
Roop matu ko adhika suhave,
Daras karat jan ati sukh pave.
Tum sansar shakti laya kina,
Palan hetu anna dhan dina.
Annapurna hui jag pala,
Tumhi adi sundari bala.
Pralaya kal sab nashan hari,
Tum Gauri Shiv Shankar pyari.
Shiv yogi tumhare gun gave,
Brahma Vishnu tumhe nit dhyaven.
Roop Saraswati ko tum dhara,
De subudhi rishi munin ubara
Dharyo roop Narsimha ko Amba,
Pragat bhayin phar kar kamba.
Raksha kari Prahalad bachayo,
Hiranakush ko swarg pathayo.
Lakshmii roop dharo jag mahi,
Shree Narayan ang samahi
Ksheree Sindhu karat vilasa,
Daya Sindhu deejay man aasa
Hingalaj mein tumhi Bhavani,
Mahima amit na jaat bakhani
Matangi Dhoomavati Mata,
Bhuvneshwari Bagala Sukhdata
Shree Bairav Tara jog tarani,
Chin-na Bhala bhav dukh nivarani.
Kehari Vahan soh Bhavani,
Langur veer chalat agavani
Kar men khappar khadag viraje,
Jako dekh kal dar bhaje.
Sohe astra aur trishoola,
Jase uthata shatru hiya shoola
Nagarkot mein tumhi virajat,
Tihun lok mein danka bajat
Shumbhu Nishumbhu Danuja tum mare,
Rakta-beeja shankhan samhare.
Mahishasur nripa ati abhimani,
Jehi agha bhar mahi akulani
Roop kaaral Kalika dhara,
Sen sahita tum tin samhara
Pari garha santan par jab jab,
Bhayi sahaya Matu tum tab tab
Amarpuri aru basava loka,
Tava mahima sab rahen asoka
Jwala mein hai jyoti tumhari,
Tumhen sada pujan nar nari
Prem bhakti se jo yash gaye,
Dukh-daridra nikat nahin ave
Dhyave tumhen jo nar man laee,
Janam-maran tako chuti jaee.
Jogi sur-muni kahat pukari,
Jog na ho bin shakti tumhari
Shankar Aacharaj tap keenhon,
Kam, krodh jeet sab leenhon
Nisidhin dhyan dharo Shanker ko,
Kahu kal nahin sumiron tum ko
Shakti roop ko maram na payo,
Shakti gayi tab man pachitayo
Sharnagat hui keerti bakhani,
Jai jai jai Jagdamb Bhavani
Bhayi prasanna Aadi Jagdamba,
Dayi shakti nahin keen vilamba
Mokun Matu kashta ati ghero,
Tum bin kaun hare dukh mero
Asha trishna nipat sataven,
Moh madadik sab binsaven
Shatru nash keeje Maharani,
Sumiron ekachita tumhen Bhavani
Karo kripa hey Matu dayala
Riddhi-Siddhi de karahu nihala
Jab lagi jiyoon daya phal paoon,
Tumro yash mein sada sunaoon,
Durga chalisa jo gaye,
Sab sukh bhog parampad pave
Devidas sharan nij jani,
Karahu kripa Jagdamb Bhavani

श्री शनि चालीसा (Shri Shani Chalisa)

श्री शनि चालीसा 
जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल करण कृपाल।
दीनन के दुख दूर करि, कीजै नाथ निहाल॥
जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु विनय महाराज।
करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज॥


जयति जयति शनिदेव दयाला।
करत सदा भक्तन प्रतिपाला॥

चारि भुजा, तनु श्याम विराजै।
माथे रतन मुकुट छबि छाजै॥

परम विशाल मनोहर भाला।
टेढ़ी दृष्टि भृकुटि विकराला॥

कुण्डल श्रवण चमाचम चमके।
हिय माल मुक्तन मणि दमके॥

कर में गदा त्रिशूल कुठारा।
पल बिच करैं अरिहिं संहारा॥

पिंगल, कृष्णो, छाया नन्दन।
यम, कोणस्थ, रौद्र, दुखभंजन॥

सौरी, मन्द, शनी, दश नामा।
भानु पुत्र पूजहिं सब कामा॥

जा पर प्रभु प्रसन्न ह्वैं जाहीं।
रंकहुँ राव करैं क्षण माहीं॥

पर्वतहू तृण होई निहारत।
तृणहू को पर्वत करि डारत॥

राज मिलत बन रामहिं दीन्हयो।
कैकेइहुँ की मति हरि लीन्हयो॥

बनहूँ में मृग कपट दिखाई।
मातु जानकी गई चुराई॥

लखनहिं शक्ति विकल करिडारा।
मचिगा दल में हाहाकारा॥

रावण की गति-मति बौराई।
रामचंद्र सों बैर बढ़ाई॥

दियो कीट करि कंचन लंका।
बजि बजरंग बीर की डंका॥

नृप विक्रम पर तुहि पगु धारा।
चित्र मयूर निगलि गै हारा॥

हार नौलखा लाग्यो चोरी।
हाथ पैर डरवायो तोरी॥

भारी दशा निकृष्ट दिखायो।
तेलिहिं घर कोल्हू चलवायो॥

विनय राग दीपक महं कीन्हयों।
तब प्रसन्न प्रभु ह्वै सुख दीन्हयों॥

हरिश्चन्द्र नृप नारि बिकानी।
आपहुं भरे डोम घर पानी॥

तैसे नल पर दशा सिरानी।
भूंजी-मीन कूद गई पानी॥

श्री शंकरहिं गह्यो जब जाई।
पारवती को सती कराई॥

तनिक विलोकत ही करि रीसा।
नभ उड़ि गयो गौरिसुत सीसा॥

पांडव पर भै दशा तुम्हारी।
बची द्रौपदी होति उघारी॥

कौरव के भी गति मति मारयो।
युद्ध महाभारत करि डारयो॥

रवि कहं मुख महं धरि तत्काला।
लेकर कूदि परयो पाताला॥

शेष देव-लखि विनती लाई।
रवि को मुख ते दियो छुड़ाई॥

वाहन प्रभु के सात सुजाना।
जग दिग्गज गर्दभ मृग स्वाना॥

जंबुक सिंह आदि नख धारी।
सो फल ज्योतिष कहत पुकारी॥

गज वाहन लक्ष्मी गृह आवैं।
हय ते सुख सम्पति उपजावैं॥

गर्दभ हानि करै बहु काजा।
सिंह सिद्धकर राज समाजा॥

जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारै।
मृग दे कष्ट प्राण संहारै॥

जब आवहिं प्रभु स्वान सवारी।
चोरी आदि होय डर भारी॥

तैसहि चारि चरण यह नामा।
स्वर्ण लौह चांदी अरु तामा॥

लौह चरण पर जब प्रभु आवैं।
धन जन सम्पत्ति नष्ट करावैं॥

समता ताम्र रजत शुभकारी।
स्वर्ण सर्व सर्व सुख मंगल भारी॥

जो यह शनि चरित्र नित गावै।
कबहुं न दशा निकृष्ट सतावै॥

अद्भुत नाथ दिखावैं लीला।
करैं शत्रु के नशि बलि ढीला॥

जो पंडित सुयोग्य बुलवाई।
विधिवत शनि ग्रह शांति कराई॥

पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत।
दीप दान दै बहु सुख पावत॥

कहत राम सुन्दर प्रभु दासा।
शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा॥


दोहा

पाठ शनिश्चर देव को, की हों 'भक्त' तैयार।
करत पाठ चालीस दिन, हो भवसागर पार॥

Shri Shani Chalisa (English)

Doha
!! Jai Ganesh Girija Suvan Mangal Karan Kripal
 Denan Ke Dukh Door Kari Kijei Nath Nihal  
 Jai Jai Shri Shanidev Prabhu Sunahu Vinae Maharaj,  
 Karu Kripa He Ravi Tanae Rakhhu Jan Ki Laj. !!  
!! Jayati Jayati Shanidev Deyala Karat Sada Bhagatan Pratipala.  
 Chari Bhuja, Tanu Sham Viraje Mathe Ratan Mukut Chhavi Chaje.  
 Param Vishal Manohar Bhala Tedhi Drishti Bhrkuti Vikarala.  
 Kundal Shravan Chamacham Chamake Hiye Maal Muktan Mani Damke. !!
 
!! Kar Me Gada Trishul Kuthara Pal Bich Kare Arihi Sahara.Pingal,  
 Krishno, Chhaaya, Nandan, Yam Konsth, Raudra, Dukh Bhanjan.Sauri,  
 Mand Shani, Dash Nama Bhanu Putra Pujahe Sab Kama.  
 Japar Prabhu Prasann Have Jahi Rankhu Raav Kare shann Maahi !!
 
!! Parvathu Trun Hoi Niharat Trinahu Ko Parvat Kari Darat.  
 Raaj Milat Vann Ramahi Dinho Kaikeihu Ki Mati Hari Linho.
 Vanhu Me Mrig Kapat Dikhai Matu Janki Gai Churai.
 Lashanahi Shakti Vikal Karidara Machiga Dal Me Hahakara.!!
!! Ravan Ki Gati-Mati Baurai Ramachandra So Bair Badhai.
 Diyo Keet Kari Kanchan Lanka, Baji Bajarang Bir Ki Danka.  
 Nrip Vikram Par Tuhi Pagu Dhara, Chitra Mayoor Nigali Gai Hara.
 Haar Naulakha Lageo Chori Hath Pair Daravao Tori !!
!!  Bhari Dasha Nikrasht Dikhao Telahi Ghar Kolhu Chalvao.
 Vinae Raag Deepak Mah Kinhao Tab Prasann Prabhu Hve Sukh Dinho.
 Harishchandra Nrip Nari Bikani Aaphu Bhare Dom Ghar Pani.
 Taise Nal Par Dasha Sirani Bhunji-Meen Kud Gai Pani. !!  
!!  Shri Shankarahi Gaheo Jab Jai Paravati Ko Sati Karai.  
 Tanik Vikalokat Hi Kari Resa Nabh Udi Gato Gaurisut Seema.
 Pandav Par Bhai Dasha Tumhari Bachi Dropadi Hoti Ughari.
 Kaurav Ke Bhi Gati Mati Mareyo Yudh Mahabharat Kari Dareyo!!
!!  Ravi Kah Mukh Meh Dhari Tatkala  Lekar Kudi Pareye Patala.
 Shesh Dev-Lakhi Vinati Lai Ravi Ko Mukh Te Diyo Chudai.
 Vahan Prabhu Ke Saat Sujana Jag Diggaj Gardabh Mrig Svana.
 Jambuk Sinh Aadi Nakh Dhari  So Phal Jyotish Kehat Pukari. !!  
 !!  Gaj Vahan Lakshmi Greh Aave Hay Te Sukh Sampati Upjave.
 Gardabh Hani Kare Bahu Kaja Singh Sidhakar Raj Samaja.
 Jambuk Budhi Nasht Kar Dare Mrig De Kasht Pran Sahare.
 Jab Avahe Svan Savari Chori Aadi Hoe Dae Bhari. !!  
!!  Taisi Chari Charan Yeh Nama Svarn Lauh Chandi Aru Tama.
 Lauh Charan Par Jab Prabhu Aave Dhan Jan Sampati Nasht Karave.
 Samta Tamra Rajat Shubhkari Svarn Sarvasukh Mangal Bhari.
 Jo Yah Shani Charitra Nit Gave Kabhu Na Dasha Nikrisht Satave !!
!!  Adbhut Nath Dikhave Lela Kare Shatru Ke Nashi Bali Dhila.
 Jo Pandit Suyogya Bulavi Vidhivat Shani Greh Shanti Krai.
 Peepal Jal Shani Divas Chadhavat Deep Daan hai Bahu Sukh
 Kehat Ram Sundar Prabhu Dasa Shani Sumirat Sukh Hot Prakasha !!
Doha
!!  Path Shanishchar Dev Ko Ki Ho Bhagat Teyar,
 Karat Path Chalis Din Ho Bhavsagar Paar !! 

श्री सरस्वती चालीसा (Shri Saraswati Chalisa)

श्री सरस्वती चालीसा (Shri Saraswati Chalisa)
॥दोहा॥
जनक जननि पद्मरजनिज मस्तक पर धरि।बन्दौं मातु सरस्वतीबुद्धि बल दे दातारि॥
पूर्ण जगत में व्याप्त तवमहिमा अमित अनंतु।दुष्जनों के पाप कोमातु तु ही अब हन्तु॥
॥चालीसा॥
जय श्री सकल बुद्धि बलरासी।जय सर्वज्ञ अमर अविनाशी॥
जय जय जय वीणाकर धारी।करती सदा सुहंस सवारी॥1
रूप चतुर्भुज धारी माता।सकल विश्व अन्दर विख्याता॥
जग में पाप बुद्धि जब होती।तब ही धर्म की फीकी ज्योति॥2
तब ही मातु का निज अवतारी।पाप हीन करती महतारी॥
वाल्मीकिजी थे हत्यारा।तव प्रसाद जानै संसारा॥3
रामचरित जो रचे बनाई।आदि कवि की पदवी पाई॥
कालिदास जो भये विख्याता।तेरी कृपा दृष्टि से माता॥4
तुलसी सूर आदि विद्वाना।भये और जो ज्ञानी नाना॥
तिन्ह  और रहेउ अवलम्बा।केव कृपा आपकी अम्बा॥5
करहु कृपा सोइ मातु भवानी।दुखित दीन निज दासहि जानी॥
पुत्र करहिं अपराध बहूता।तेहि  धरई चित माता॥6
राखु लाज जननि अब मेरी।विनय करउं भांति बहु तेरी॥
मैं अनाथ तेरी अवलंबा।कृपा करउ जय जय जगदंबा॥7
मधुकैटभ जो अति बलवाना।बाहुयुद्ध विष्णु से ठाना॥
समर हजार पाँच में घोरा।फिर भी मुख उनसे नहीं मोरा॥8
मातु सहाय कीन्ह तेहि काला।बुद्धि विपरीत भई खलहाला॥
तेहि ते मृत्यु भई खल केरी।पुरवहु मातु मनोरथ मेरी॥9
चंड मुण्ड जो थे विख्याता।क्षण महु संहारे उन माता॥
रक्त बीज से समरथ पापी।सुरमुनि हदय धरा सब काँपी॥10
काटेउ सिर जिमि कदली खम्बा।बारबार बिन वउं जगदंबा॥
जगप्रसिद्ध जो शुंभनिशुंभा।क्षण में बाँधे ताहि तू अम्बा॥11
भरतमातु बुद्धि फेरेऊ जाई।रामचन्द्र बनवास कराई॥
एहिविधि रावण वध तू कीन्हा।सुर नरमुनि सबको सुख दीन्हा॥12
को समरथ तव यश गुन गाना।निगम अनादि अनंत बखाना॥
विष्णु रुद्र जस कहिन मारी।जिनकी हो तुम रक्षाकारी॥13
रक्त दन्तिका और शताक्षी।नाम अपार है दानव भक्षी॥
दुर्गम काज धरा पर कीन्हा।दुर्गा नाम सकल जग लीन्हा॥14
दुर्ग आदि हरनी तू माता।कृपा करहु जब जब सुखदाता॥
नृप कोपित को मारन चाहे।कानन में घेरे मृग नाहे॥15
सागर मध्य पोत के भंजे।अति तूफान नहिं कोऊ संगे॥
भूत प्रेत बाधा या दुःख में।हो दरिद्र अथवा संकट में॥16
नाम जपे मंगल सब होई।संशय इसमें करई  कोई॥
पुत्रहीन जो आतुर भाई।सबै छांड़ि पूजें एहि भाई॥17
करै पाठ नित यह चालीसा।होय पुत्र सुन्दर गुण ईशा॥
धूपादिक नैवेद्य चढ़ावै।संकट रहित अवश्य हो जावै॥18
भक्ति मातु की करैं हमेशा। निकट  आवै ताहि कलेशा॥
बंदी पाठ करें सत बारा। बंदी पाश दूर हो सारा॥19

रामसागर बाँधि हेतु भवानी।कीजै कृपा दास निज जानी।20
॥दोहा॥
मातु सूर्य कान्ति तवअन्धकार मम रूप।डूबन से रक्षा करहु परूँ  मैं भव कूप॥
बलबुद्धि विद्या देहु मोहिसुनहु सरस्वती मातु।राम सागर अधम को आश्रय तू ही देदातु॥

Shri Saraswati Chalisa (English)

Doha
 !! Janak Janani Padam Raj, Nij Mastak Par Dhari,
 Bandau Matu Saraswati, Buddhi Bal De Datari,
 Purn Jagat Mein Veapt Tav, Mahima Amit Anantu,
 dushtjano Ke Paap Ko, Matu Tuhi Ab Hantu !!
 !! Jai Shri Sakal Budhi Balrasi, Jai Sarvage Amar Avinasi,
 Jai Jai Jai Venakar Dhari, Karti Sada Suhans Savari,
 Roop Chaturbhujdhari Mata, Sakal Vishv Andar Vikhata,
 Jag Mein Paap Budhi Jab Hoti, tab Dharm Ki Phiki Jyoti !!
!!Tab  hi Matu ka Nij Avtari, Paap Heen Karti Mahitari,
 Balmiki Ji The hatyara Gyani, Tav Prsad Jane Sansara,
 Ramchrit Jo Rache Banai, Aadi Kavi Ki Padvi Pai,
 Kalidas Jo Bhae Vikhata, Teri Kripa Drishti Se Mata !!
 !! Tulsi Sur Aadi Vidvana, Bhaye Aur Jo Gyani Nana,
 Tinhe Na Aur Raheu Avlamba, Kev Kripa Aapki Amba,
 Krhu Kripa Soi Matu Bhavani, Dukhit Din Nij Dsahi Jani,
  Putra Krai Apradh Bahuta, Tehi Na dhari Chitt  Mata !!
 !! Rakhu Laj Janani Ab Meri, Vine Karu Bahu Bhanti bhu teri,
 Mein Anath Teri Avlamba, Kripa Karu Jai Jai Jagdamba,
 Madhu Kaitabh Jo Ati Balvana, Bahuyudh Vishnu Te Thana,
 Samar Hajar Panch Mein Ghora, Phir Bhi Mukh Unse Nahi Moda !!
!! Matu Sahae Bhai Tehi Kala, Budhi Viprit Kari Khalhala,
 Tehi Mritu Bhai Khal Keri, Purvahu Matu Manorath Meri
 Chand Mund Jo The Vikhyata, Chan Mahu Saharu Tehi Mata,
 Raktabij Se Samrath Papi, Sur-Muni Hride Dhara Sab Kampi !!
!! Kateu Sir Jimi Kadli Khamba, Baar Baar Binvau Jagdamba,
 Jag Prasidh Jo Shumbh Nishumbha, Chhin Me Badhe Tahi Tu Amba,
 Bharat-Matu Budhi Phereu Jayi, Ramachandra Banvas Karai,
 Ehi Vidhi Ravan Vadh Tum Kina, Sur Nar Muni Sabko Sukh Dina !!
!! Ko Samrath Tav Yash Gun Gana, Nigam Anadi Anant Bakhana,
 Vishnu Rudra jas kahi Na Mari, Jinki Ho Tum Rakshakari,
 Rakt Dantika Aur Shatakshi, Naam Apaar Hai Danav Bhakshi,
 Durgam Kaj Dhara Par Kina, Durga Naam Sakal Jag Lina !!
!! Durg Aadi Harani Tu Mata, Kripa Krhu Jab Jab Sukhdata,
 Nrip Kopit Jo Maran Chahi, Kanan Mein Ghere Mrig Nahi,
 Sagar Madhy Pot Ke Bhange, Ati Tofan Nahi Kou Sange,
 Bhoot Pret Badha Yaa Dukh Mein, Ho Daridra Athava Sankat Mein !!
!! Naam Jape Mangal Sab Koi, Sanshay Isame Karai Na Koi,
 Putrahin Jo Aatur Bhai, Sabi Chandi Puje Ehi ,
 Karai Path Nit Yah Chaalisa, Hoy Putra Sundar Gun Isa,
 Dhupadik Naivedy Chadhavei, Sankat Rahit Avashy Ho Javi !!
!! Bhakti Matu Ki Kari Hamesha, Nikat Na Aavi Tahi Kalesha,
 Bandi Path Kare Shat Bara, Bandi Pash Door Ho Sara,
 Krhu Kripa Bhavamukti Bhavani, Mo Kahn Daas Sada Nij Jani !!
Doha
!! Mata Soraj Kanti Tav, Andhakar Mam Roop,
 Doban Te Raksha Krhu, Paru Na Mein Bhav-Koop,
 Bal Buddhi Vidya Dehu Mohi, Sunhu Sarasvati Matu,
 Adham Ram sagar adam, ko Aashrae detaru !!